Project

Alfred Loisy als vergelijkend godsdiensthistoricus. Een onderzoek van Loisy's positie binnen de vroeg-20ste eeuwse en huidige comparatieve methodologie