Project

Versterking van de onderzoekscapaciteit op het gebied van valorisatie van fruit en hun bijproducten