Project

Nieuwe diagnostische en therapeutische opties voor primaire leverkanker (van labo tot kliniek).

Code
3L000410
Looptijd
01-10-2010 → 30-09-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Hepatology
Trefwoorden
heptocellulair
 
Projectomschrijving

Hepatocellulair carcinoom of primaire leverkanker is de meest voorkomende primaire leverkanker waarbij men een duidelijke toename ziet in incidentie met een significante mortaliteit en morbiditeit verbonden aan deze tumor. Veertig percent van de patiënten hebben een gevorderde ziekte en komen aldus niet in aanmerking voor een curatieve behandeling. Dit resulteert in een slechte prognose met een mediane overleving van 6 maanden of een overleving van gemiddeld 25% van de patiënten na 1 jaar. Gebrekkige diagnostische en staging tools samen met de beperkte efficaciteit en nevenwerkingen van de huidige medicatie liggen hier mede aan de basis. Derhalve is de ontwikkeling van nieuwe diagnostische en therapeutische middelen dringend noodzakelijk. Dit vormt als gevolg de basis en doel van dit onderzoeksvoorstel. In deze aanvraag zullen we experimenteel onderzoek (zowel in vitro als in vivo) rond 1/ kanker stamcel subpopulaties, 2/ tumor geassocieerde macrofagen, 3/ oxidatieve stress en chronische inflammatie en 4/ angiogenese, combineren met klinische diagnostisch onderzoek (het gebruik van PMSA-PET scanning).