Project

Evolutionaire ecotoxicologie met Daphnia: genomische, transcriptomische en fysiologische mechanismen van tolerantie voor en adaptatie aan cadmium en cyanobacteriële stress

Looptijd
01-01-2010 → 31-10-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Geology
  • Animal biology
  • General biology
  • Genetics
  • Systems biology
  • Aquatic sciences, challenges and pollution
 • Medical and health sciences
  • Molecular and cell biology
  • Molecular and cell biology
 • Agricultural and food sciences
  • Veterinary medicine
Trefwoorden
genexpressie micro-evolutie genetische adaptatie waterverontreiniging zware metalen ecotoxicologie
 
Projectomschrijving

Het doel van dit onderzoek is om (1) de adaptatie aan Cd stress te begrijpen, in Noord-Amerikaanse Daphnia pulex uit meren verontreinigd met zware metalen, en dit op genomisch, transcriptomisch en fysiologisch niveau; (2) de cross-tolerantie van deze populaties aan cyanobacteriële stress te onderzoeken; en (3) om deze bevindingen te valideren met de Europese watervlo-soort Daphnia magna.