Project

Evaluatie van p53 aggregatie als een drug target in de oncologie

Looptijd
01-11-2014 → 31-10-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Morphological sciences
  • Oncology
Trefwoorden
p53 aggregatie
 
Projectomschrijving

Dit projectvoorstel bevat 4 grote onderzoeksthema's:

- Incidentie:

Gebruik makend van immuunfluorescentie zullen verschillende tumoren gescreend worden om de incidentie van eiwitaggregatie te bepalen. Op deze manier kan het toepassingspotentieel van aggregatiegerichte geneesmiddelen geëvalueerd worden. Daarnaast zal er een nieuwe test voor gebruik op een reeds bestaand diagnostische platform ontwikkeld worden. Deze test zal in enkele geselecteerde internationale multicenter studies geëvalueerd worden.

-Causaliteit:

Ontwikkeling van nieuwe methodes om het verband tussen eiwitaggregatie en verhoogde celproliferatie te versterken. Op deze manier kan aangetoond worden dat eiwitaggregatie een goed therapetisch doelwit is in de oncologie.

-Mechanisme:

In kaart brengen van de fysiologische oorzaken van eiwitaggregatie. Hierbij zal er voornamelijk aan de fysiologische stressfactoren zoals veroudering, chemotherapie en hypoxie aandacht besteed worden. Het mechanisme dat de kankerbevorderende eigenschappen medieert zal eveneens onderzocht worden.

-Therapie:

Evalueren van het therapeutisch potentieel van een aantal nieuwe manieren om eiwitaggregatie tegen te gaan. Deze stap omvat het zoeken naar nieuwe therapeutica aan de hand van zowel virtuele screening als screening gebaseerd op een cellulaire assay.