Project

EIT Raw Materials PhD Summer School - train the trainer-versie

Looptijd
02-01-2017 → 31-12-2017
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Ceramic and glass materials
    • Materials science and engineering
    • Semiconductor materials
    • Other materials engineering
 
Projectomschrijving

Het doel van dit project is om een ​​PhD Summer School op maat van het ondernemerschap in grondstoffen te ontwikkelen. Dit unieke PhD Summer School-programma voor ondernemerschap is erop gericht om het brandpunt te vormen van een ecosysteem van studenten bestaande uit studenten, professionals en een bredere samenleving door alle hoeken van de kennisdriehoek bij elkaar te brengen. Het heeft de ambitie om het referentieprogramma voor ondernemerschap in grondstoffen te worden, omdat het voldoet aan het huidige gebrek aan een relevant multidisciplinair PhD-onderwijsprogramma dat grondstofcompetenties verrijkt met ondernemersvaardigheden. Promovendi zullen niet alleen in staat zijn om hun onderzoek in de waardeketen van de hele grondstof te positioneren, maar tegelijkertijd kunnen ze de economische relevantie van hun onderzoek, de schaalbaarheid en het potentieel om er een bedrijf van te maken beoordelen. Dit voorstel past in het algemene KIC EIT Raw Materials'ambitie om het concurrentievermogen, de groei en de aantrekkelijkheid van de Europese grondstoffensector te versterken via radicale innovatie en ondernemerschap, aangezien het een brug slaat tussen expertkennis op het gebied van grondstoffen en ondernemerschap en triangulatiestudenten, experts en industrieel partners om real value-oplossingen te leveren. Het programma heeft duidelijke KPI's, is haalbaar om op korte termijn te implementeren en zal een directe impact hebben, omdat het de potentie heeft om vanaf 2018 te groeien met een duidelijke ambitie om de impact te vergroten, meer partners (ook van andere CLC's) en interlink te betrekken met andere KIC-initiatieven. De focus voor het jaar 2017 zal zijn om voort te bouwen op de lessen die zijn geleerd in DOCSUMSCO (de 2016 editie van de zomerschool) en de eerste stappen zetten naar verdere schaalvergroting. Deze PhD Summer School draagt ​​bij aan het stimuleren van de ontwikkeling van mensen die kennis van expertmaterialen en een ondernemende ingesteldheid combineren om innovaties en bedrijfscreatie aan te sturen met als doel Europa een voortrekkersrol te laten spelen in grondstoffen.