Project

Dynamisch adaptieve hiërarchische neurale architecturen voor het leren van representaties in modulaire sensornetwerken