Project

Resterende gebruiksduur van betonconstructies rekening houdend met bestaande schade. Toepassing op het geval van corrosie geïnitieerd door carbaonatatie of chloridepenetratie

Code
01SF0309
Looptijd
21-01-2010 → 30-11-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Ceramic and glass materials
  • Composites and hybrid materials
  • Materials science and engineering
  • Semiconductor materials
  • Other materials engineering
Trefwoorden
wapeningscorrosie aantastingsmechanismen duurzaamheid gebruiksduur beton transportmechanismen
 
Projectomschrijving

Het voorgestelde project heeft tot doel het modelleren van transport- en aantastingsmechanismen in beton, rekening houdend met schade aanwezig in de dekkingszone (bv scheuren veroorzaakt door thermische effecten of krimpbewegingen), en gebasseerd op statistische methoden. Op deze wijze wordt getracht een meer betrouwbare evaluatie te bekomen van de resterende gebruiksduur van bestaande betonconstructies.