Project

Design uit recycling

Looptijd
01-11-2015 → 31-10-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Ceramic and glass materials
    • Materials science and engineering
    • Semiconductor materials
    • Other materials engineering
Trefwoorden
recyclage
 
Projectomschrijving

Het doel van 'Design from Recycling' is om de Vlaamse kmo's de nodige kennis en ondersteuning aan te reiken om meer en betere producten te kunnen ontwerpen/vervaardigen uit gerecycleerde kunststoffen en om het duurzame karakter van deze producten te kunnen becijferen. De specifieke doelgroep zijn de Vlaamse bedrijven die betrokken zijn bij het ontwikkelen en vervaardigen van kunststof producten enerzijds en de recycleurs van kunststoffen anderzijds. Deze doelgroep omvat een 150-tal ontwerpers, 350 kunstofverwerkers (voornamelijk spuitgieten en extrusie), sorteerders/recycleurs en 20 matrijzenbouwers. De verschillende deeldoelgroepen zijn vertegenwoordigd in de Gebruikersgroep. De meeste doelgroepenbedrijven (behalve de recycleurs) zijn kmo's