Project

Onderwijsinnovatie binnen praktijkgericht onderzoek: een onderzoek naar wetenschapsopvattingen als referentiekader

Code
365J9109
Looptijd
15-12-2008 → 01-11-2009
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
onderwijsinnovatie
 
Projectomschrijving

Anders geformuleerd, het uitgangspunt van de Expeditie is de onderzoeksvraag van scholen naar het effect van schoolspecifieke onderwijsinnovaties, waarbij de intense samenwerking tussen scholen (practici) en onderwijsonderzoekers aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van deze innovaties de hoeksteen vormt. De onderzoeksvragen die scholen stellen en die samen met onderwijsonderzoekers aangepakt worden sluiten aan bij drie inhoudelijke thema's: 1) Nederland talentenland: het maximale bereiken, 2) Met plezier naar school: bij de les blijven, en 3) Onderwijs is populair: personeel is trots. Een vierde en overkoepelende thema 'Duurzaam vernieuwen' sluit aan bij zowel de uitgangspunten van de Expeditie, als bij de uitgangspunten van onderliggend onderzoekvoorstel. Doelstelling van onderliggend onderzoeksvoorstel is na te gaan welke percepties leraren hebben ten aanzien van het doel en de opdracht van wetenschap in het algemeen en onderwijsonderzoek in het bijzonder. Deze opvattingen over wetenschap en onderwijsonderzoek fungeren als een algemeen referentiekader. Onderliggend onderzoeksvoorstel heeft betrekking op wetenscahpopvattingen. Alvorens wetenschapsopvattingen te bespreken wordt eerst een duidelijke probleemstelling afgebakend waarbij de Expeditie geplaatst wordt binnen de problematische relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk.