Project

De globaal respons van de oppervlakte luchttemperatuur op vegetatieveranderingen en het onderliggend biofysisch mechanisme

Looptijd
01-10-2018 → 30-09-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Atmospheric sciences
  • Physical geography and environmental geoscience
  • Atmospheric sciences, challenges and pollution
 • Medical and health sciences
  • Biophysics
  • Biophysics
  • Biophysics
Trefwoorden
vegetatieveranderingen
 
Projectomschrijving

De opwarming van de aarde en de opkomst van koolstofdioxide hebben een grote invloed op de vegetatie in de wereld.
Onlangs heeft een groot aantal documenten bewezen dat de vegetatie in de wereld vergroend is.
Tegelijkertijd zullen veranderingen in vegetatie ook een impact hebben op de oppervlaktetemperatuur, zoals
als het absorberen van koolstofdioxide en straling. Deze vergroening van de aarde zal de
koolstofsekwestratie, mogelijk beschouwd als de belangrijkste instrumenten om het klimaat te verzachten
verandering. Maar toch, het voordeel van het verhoogde vegetatievermogen om antropogene koolstof te absorberen
de CO2-uitstoot van het klimaat kan worden versterkt of gecompenseerd door andere factoren, zoals
absorberen meer of minder straling dan voorheen.
Daarom is het mijn doel om eerst te ontdekken hoe de vegetatie in de wereld is veranderd (beter of
erger?). Vervolgens zal ik onderzoeken hoe de temperatuur op aarde verandert en hoe de vegetatie van invloed is
de temperatuur.
Ik zal op afstand waargenomen fotografen gebruiken om veranderingen in de vegetatie te volgen. Een kwantitatieve manier om
die de interacties van oppervlaktetemperatuur en vegetatie voorstellen, worden toegepast om te simuleren
(analyseren) en illustreer de interactieve processen.
De bevindingen zullen de laatste referentie zijn voor klimaatonderhandelingen en het beheer van de
vegetatie veranderingen.