Project

Paden naar conflict of harmonie: Galvaniserende en mobiliserende effecten in intergroep relaties.

Looptijd
01-10-2018 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Group and interpersonal processes
Trefwoorden
conflict harmonie
 
Projectomschrijving

Onderzoek naar vooroordelen en hoe het kan worden teruggedrongen, staat op de voorgrond van wetenschappelijk onderzoek
in de sociale psychologie sinds de jaren 1950. Echter, deze wetenschappelijke focus op louter vooroordelenreductie
geeft slechts beperkte antwoorden op de vraag hoe positieve intergroepsrelaties ontstaan. Dit is
relevant in West-Europese landen, waar intergroepsspanningen voortkomen uit immigratiegolven,
maar ook in landen als Zuid-Afrika, waar intergroepsspanningen zich historisch hebben ontwikkeld.
Om een ​​meer uitgebreid begrip te krijgen van hoe niet alleen negatief, maar ook positief
intergroepsrelaties kunnen ontstaan, het is essentieel om zowel individueel als contextueel te overwegen
determinanten. Daarom brengen we in dit project verschillende onderzoekstradities samen en
onderzoek de wisselwerking tussen individuele 'kenmerken' (d.w.z. sociaal-ideologische overtuigingen) en contextueel
factoren (d.w.z. diversiteit en groepsnormen). In het bijzonder stellen we voor dat "verzinken" en
"Mobiliserende" interactiepaden dragen bij aan positieve intergroepsattitudes, positieve attitudes
naar afstemming (d.w.z. herstel van intergroepsrelaties na conflict), en ondersteuning voor
positieve actie (d.w.z. beleid ter bevordering van gelijke kansen). Om deze aandachtspunten aan te pakken, wij
gebruik een combinatie van cross-sectionele, multiniveau en longitudinale studies. De voorgestelde persoon x
contextinteractieperspectief zal ons begrip van hoe harmonische intergroep bevorderen
dynamiek ontwikkelen in hedendaagse multi-etnische samenlevingen.