Project

Nieuwe antivirale strategie tegen humaan parainfluenzavirus

Code
3E018218
Looptijd
01-10-2018 → 30-09-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
Trefwoorden
parainfluenzavirus
 
Projectomschrijving

Humane para-influenzavirussen (hPIV) zijn een zeer belangrijke oorzaak van ziekenhuisopname als gevolg van
acute luchtweginfecties. Er zijn geen vaccins of op hPIV gerichte geneesmiddelen beschikbaar voor
voorkomen of behandelen van de ziekte veroorzaakt door deze wereldwijd circulerende respiratoire virussen. Het doel van dit
onderzoeksvoorstel is om antivirale middelen te ontwikkelen tegen hPIV1 en -3, de twee belangrijkste hPIV-typen.
Deze nieuwe antivirale middelen zullen gebaseerd zijn op antilichamen met één domein (ook bekend als Nanobodies®),
die zijn afgeleid van alleen zware-keten antilichamen die worden aangetroffen in zoogdieren die zijn ingedeeld in de
kamelenfamilie (lama, alpaca, kameel, ...). Ons doel is om enkel domein te isoleren en te karakteriseren
antilichamen met zeer sterke hPIV-neutraliserende activiteit. Hiertoe zullen we een lama immuniseren met hPIV
en gebruik recombinant DNA-technologie om antilichamen van een enkel domein te isoleren die krachtig kunnen zijn
neutraliseren van hPIV in vitro en in vivo. We zullen ook in moleculair detail bestuderen hoe deze antilichamen
inhibitie van hPIV-infectie en bepaling van de kristalstructuur van prefusie F met behulp van prefusie F-specifiek
antilichamen met één domein. In een tweede deel van het project willen we een nieuwe methode ontwikkelen voor
aflevering van antilichaam-gebaseerde geneesmiddelen op basis van één domein in de bovenste luchtwegen op een veilige, economische manier
en praktische manier. Hiertoe zullen we bacteriën die van nature in dit voorkomen, genetisch wijzigen
milieu op zodanige wijze dat ze biologisch actieve antilichamen met een enkel domein uitscheiden.