Project

Analyse van watermonsters uit het meetnet voor de intensieve monitoring van het bosecosysteem in het Vlaams Gewest

Code
174J9108
Looptijd
06-01-2009 → 30-04-2009
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Forestry sciences
Trefwoorden
bosecosysteem
 
Projectomschrijving

Uit de resultaten van de jaarlijkse bosgezondheidsinventaris in het Vlaams Gewest blijkt dat de meeste onderzochte boomsoorten symptomen van vitaliteitsverlies vertonen. De juist oorzaken van de vastgestelede verzwakking kunnen uit dit onderzoek echter niet afgeleid worden. Om een beter inzicht te krijgen in de oorzaak-gevolg relaties met betrekking tot bosverzwakking en de invloed van luchtverontreiniging, wordt een intensieve monitoring uitgevoerd in de bossen in het Vlaams Gewest. Dit project vindt plaats in uitvoering van EU-verordening Forest Focus en kadert tevens in het internationale samenwerkingsprogramma ICP Forests van de Verenigde Naties.
De karakterisatie van de verontreinigende deposities via de neerslag (vrije veldwater, doorvalwater en stamafvloei) en de samenstelling van de bodemoplossing is één van de hoofdpeilers van dit onderzoek en wordt uitgevoerd in 5 bosgebieden, nl. Wijnendale, Gontrode, Zoniënwoud, Brasschaat en Ravels. Onderhavige overeenkomst betreft de verplicht te bepalen parameters in het kader van hogervermelde EU-verordening.