Project

VALOREVIS

Code
110S8914
Looptijd
01-10-2014 → 31-12-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Fisheries sciences
Trefwoorden
reststromen visserijsector
 
Projectomschrijving

De Vlaamse visserijsector beoefent een gemengde visserij met visserijmethodes die nog te weinig selectief zijn. Onder het nieuwe Gemeenschappelijk Visserij Beleid zullen daarenboven een deel van wat nu als bijvangst terug over boord gaat, aangeland moeten worden. Dit zal in de toekomst een aanzienlijke restroom creëren. Vandaar de noodzaak om deze reststromen zo goed als mogelijk te valoriseren. Ook de visverwerkende industrie zit met reststromen die op een gelijkaardige manier dienen gevaloriseerd te worden. In dit project wordt de expertise samengebracht van vijf onderzoeksgroepen om, in samenspraak met de visserij en de visverwerkende industrie, de kansen voor valorisatie van reststromen te optimaliseren.