Project

STEPS 2 - Resettlement; Verbetering van het gevangenismanagement door verbetering van het grensoverschrijdend informatiemanagement

Acroniem
41k08915
Code
41K08915
Looptijd
01-03-2014 → 29-02-2016
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Criminology
Trefwoorden
overbrenging van gedetineerden sociale reintegratie
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt welke informatie over gedetineerden door de gevangenissen in de lidstaten wordt verzameld en opgeslagen, hoe deze data over de grenzen van de lidstaten heen tussen gevangenissen wordt uitgewisseld, getoetst aan de informatie gevangenissen nodig hebben met het oog op het bevorderen van de sociale reintegratie van gedetineerden in het licht van het EU Kaderbesluit 2008/909/JHA betreffende de overbrenging van gedetineerden.