Project

Kijken naar het bebouwde landschap: ontwikkeling en toetsing van een praktijkgerichte methodologie voor de inventarisatie van ergoedgehelen.

Code
174T09111
Looptijd
01-12-2010 → 01-10-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Urban and regional design, development and planning
Trefwoorden
stadsgezicht inventaris methodologie erfgoedgehelen erfgoed
 
Projectomschrijving

De studie is opgebouwd uit vijf delen: Methodologie, Thesaurus, Geschiedenis Dilbeek, Uitwerking casus Dilbeek en Bijlagen. De methodologie gaat in op de selectiecriteria, waardering, typologie en afbakening van de erfgoedgehelen. Deze aspecten worden beschreven in relatie tot het onroerend erfgoedbeleid. Ze wordt geïllustreerd met voorbeelden van de casus Dilbeek. De thesaurus doet een voorstel van types gehelen, en dit op verschillende schaalniveaus.