Project

Een onderzoek naar de binnenlandse dynamieken van implementatie van arresten door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: België als gevalstudie

Code
3E013018
Looptijd
01-10-2018 → 31-01-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
Rechten van de Mens
 
Projectomschrijving

Implementatie is het doelbewuste proces van het nemen van specifieke herstelmaatregelen om te geven
wezenlijk effect op een oordeel. Dit project richt zich met name op de uitvoering van beoordelingen
door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), de supranationale rechtbank die bevoegd is om te onderzoeken
klachten over schendingen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dit is belangrijk
en een actueel onderwerp als implementatie van EHRM-oordelen cruciaal is voor het behoud van de
legitimiteit, geloofwaardigheid en doeltreffendheid van het EVRM-systeem.
Om de variabele patronen van implementatie van EHRM-oordelen te begrijpen, is er een
behoefte aan meer empirisch onderzoek naar de binnenlandse dynamiek van implementatie in verschillende
lidstaten. Dit project is gericht op het systematisch analyseren van de factoren en dynamieken die verklaren
variatie in lengte en nauwkeurigheid van uitvoering van uitspraken van het EHRM met specifieke aandacht voor
België, een land dat tot dusverre werd verwaarloosd in de literatuur over de uitvoering van het EHRM
oordelen.
Dit project zal deze variatie eerst in kaart brengen door middel van een grondige studie van de algemene maatregelen
genomen door België om uitspraken van het EHRM ten uitvoer te leggen. De volgende stap is om een ​​dergelijke variatie te verklaren door
inzicht krijgen in de opvattingen en ervaringen van de actoren die bij de uitvoering zijn betrokken
werkwijze. De bevindingen van het onderzoek zullen een beter begrip van variatie in
implementatie en kan bijdragen aan de bevordering van een snelle en volledige uitvoering van het EHRM
oordelen.