Project

Schadelijke culturele praktijken

Code
174R02310
Looptijd
01-04-2010 → 31-03-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Anthropology
  • Law
 • Medical and health sciences
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Nursing
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
Trefwoorden
gedwongen huwelijken vrouwelijke genitale verminking schadelijke culturele praktijken eergerelateerd geweld
 
Projectomschrijving

Schadelijke culturele praktijken zijn praktijken die in naam van traditie, cultuur of religie worden uitgevoerd, en die schadelijk zijn voor het welzijn van mensen. F.♀.H.C.U.S. (Focal Point on Harmful Cultural Practices) wil tegemoet komen aan de leemtes op het gebied van kennis, (medische) zorg, ervaringsuitwisseling en coördinatie met betrekking tot schadelijke culturele praktijken. Het centrum doet aan kennisopbouw, dienstverlening en netwerkvorming op het gebied van schadelijke culturele praktijken zoals vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijken en eergerelateerd geweld.