Project

De rol van ethyleen in droogte-geïnduceerde bladgroeirepressie en celcyclusinhibitie

Code
3E008818
Looptijd
01-10-2018 → 30-09-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
Trefwoorden
Bladgroei
 
Projectomschrijving

Bladgroei is een complex ontwikkelingsproces dat strak gereguleerd is om dynamisch op te reageren veranderende omgevingscondities. Onder droogtestress wordt de bladgroei verminderd om de verdampend oppervlak en energiebesparing. In de afgelopen jaren is onderzoek uitgevoerd naar Arabidopsis en gewassen benadrukten een rol voor het fytohormoon ethyleen in de regulatie van celdeling, blad groei en opbrengst onder droogte. Niettemin, de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan dit proces grotendeels ongrijpbaar blijven. Met het voorgestelde project probeer ik de rol van ethyleen in blad te ontrafelen groeiremming onder droogte. Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën en de genetische genen van de laatste generatie tools, beide beschikbaar gemaakt door internationale samenwerkingen, zal ik meten en begrijpen ethyleenaccumulatie in bladeren onder droogte. Vervolgens zal ik op moleculair niveau toelichten hoe ethyleen triggert stroomafwaartse paden voor remming van de bladgroei. Geautomatiseerde fenotypering op een breed scala van ethyleenmutanten en transgene lijnen met verlaagde ethyleengehalten zal het mogelijk maken om lokaliseer belangrijke genen en mechanismen betrokken bij bladgroeiremming onder droogte. Eindelijk, door het uitvoeren van celtypespecifieke transcriptoomanalyse in bladeren met behulp van de INTACT-technologie, zal ik doen Doel is te modelleren hoe ethyleen de celcyclusstilstand onder droogte bemiddelt. Met deze roman en multidisciplinaire aanpak, zullen we onze huidige visie op het moleculair aanzienlijk verbeteren routes die fenotypische plasticiteit mogelijk maken onder ongunstige omstandigheden.