Project

Veranderingen in het bodemvoedselweb langsheen bosrand-centrum gradiënten en de gevolgen hievan voor koolstofopslag en de nutriëntenkringloop

Code
3E006318
Looptijd
01-10-2018 → 31-10-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
nutriëntenkringloop
 
Projectomschrijving

Bossen over de hele wereld zijn ernstig gefragmenteerd door conversie naar andere soorten landgebruik.
Kleine en geïsoleerde bosfragmenten bevatten grote hoeveelheden bosrand, die meer opslaan
koolstof en hebben een snellere cyclus van nutriënten dan bosinterieurs. Vandaar dat bosranden worden genegeerd
koolstofmodellen worden de totale koolstofvoorraden onderschat. Een groot deel van alle bovengrondse planten
materiaal komt de grond binnen als strooisel, dat vervolgens wordt afgebroken door bodemorganismen. Zij zijn de motor
van minerale mineralisatie van koolstof en voedingsstoffen, waardoor voedingsstoffen weer beschikbaar worden voor planten. De overdracht van
voedingsstoffen door het bodemvoedselweb in bosranden wordt echter slecht begrepen.
Inzicht krijgen in het bodemvoedselweb langs bosrand-naar-inwendige hellingen en de link met
koolstofsekwestratie en nutriëntencyclus, zullen we een uitgebreide literatuurstudie uitvoeren
een grootschalig veldexperiment op en modelleer het bruine voedselweb. De meta-analyse zal bieden
gegevens over de verspreiding van bodemorganismen en de afbraak van zwerfvuil in kleine bosfragmenten
informeer de opstelling van ons veldexperiment. We zullen de koolstof en stikstof experimenteel bestuderen
dynamiek door het voedselweb in bosranden en interieurs in verschillende omgevingscontexten in
Europa. Door het parametreren van een voedselwebmodel en het simuleren van de ontbindingssnelheden in bosranden
en interieurs, zullen we mechanistische inzichten genereren over de impact van bosranden op koolstof
sekwestratie en vervolgens klimaatmodellering.