Project

3D-Bioprinting van Ionisch Geleidende Gelatine Hydrogelen voor Regeneratie van Skeletspierweefsel

Code
1SH7424N
Looptijd
01-11-2023 → 31-10-2027
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Modelling and simulation
    • Solid state and soft matter chemistry
    • Bio-organic chemistry
  • Engineering and technology
    • Tissue engineering
Trefwoorden
Skeletspier tissue engineering
 
Projectomschrijving

In de context van skeletspierweefsel regeneratie zijn geleidende hydrogel materialen succesvol gebleken in het bevorderen van het myogenese proces, ondanks hun nadelen gerelateerd aan niet-biodegradeerbaarheid, onoplosbaarheid in water, slechte mechanische eigenschappen en ongekende in vivo cytotoxiciteit. In plaats daarvan zal een beroep worden gedaan op ionen transport, zoals alle biologische processen, door een ionisch geleidende gelatine hydrogel te ontwikkelen die de bovengenoemde tekortkomingen aanpakt. De ionische geleidbaarheid zal worden verbeterd door foto-vernetbare ionische polymeren, gesynthetiseerd met behulp van RAFT, te graften op gelatine. Een systematisch onderzoek naar de factoren die de ionische geleidbaarheid beïnvloeden door de ionische polymeren te wijzigen is onbestaande tot op heden. De gefunctionaliseerde en gekarakteriseerde materialen zullen verwerkt worden tot gealigneerde draagstructuren door middel van extrusie-gebaseerde 3D-bioprinting met C2C12 myoblasten. Er zal een elektrisch veld parallel aan de printkop gepositioneerd worden dat verondersteld wordt de alignering van C2C12 myoblasten te verbeteren. Het effect van in vitro stimulatie via een elektrisch veld op het myogenese proces zal worden beoordeeld door het meten van de calcium signalering, tetanische contractie, expressie van myogene regulerende factoren, nucleaire aspect ratio en alignering van de myoblasten voor een kationische, anionische en neutrale ionisch geleidende hydrogel.