Project

Kwalitatieve evaluatie van het pilootproject “Drugbehandelingskamer” aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent”

Looptijd
01-01-2009 → 30-06-2010
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Causes and prevention of crime
Trefwoorden
drugbehandelingskamer druggebruikende delinquenten evaluatie
 
Projectomschrijving

Op 1 mei 2008 startte, met akkoord van de toenmalige Minister van Justitie, het pilootproject‘Drugbehandelingskamer’ (DBK) binnen de rechtbank van Eerste Aanleg van Gent. Het DBK-project is bedoeld om problematische druggebruikers, die daarnaast ook druggerelateerde criminaliteit hebben gepleegd, door te verwijzen naar de hulpverlening.
Dit onderzoek betreft een procesevaluatie van het pilootproject
drugbehandelingskamer, waarin de rol, opinies en perspectieven van de diverse betrokken actoren in kaart gebracht worden aan de hand van kwalitatieve interviews.