Project

Relatieve bijzinnen en hun verwanten in het Grieks van Klein-Azië: een synchrone micro-comparatieve analyse

Looptijd
01-10-2018 → 31-08-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Language studies
    • Literary studies
Trefwoorden
Grieks
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt de synchrone eigenschappen te onderzoeken van vijf schijnbaar verwante syntactische
configuraties in drie genetisch verwante moderne Griekse dialecten: (i) Cappadocian, (ii) Pharasiot,
en (iii) Pontic. Tot 1923 (i-iii) werden er in Turkije gesproken. Na 1923 werden de luidsprekers verplaatst naar
Griekenland als gevolg van de Grieks-Turkse bevolking uitwisseling. Met respectievelijk 2800 en 25 sprekers, (iii)
staan ​​vandaag op de rand van uitsterven.
De configuraties die moeten worden onderzocht, zijn (1) met het opschrift relatieve componenten (zie het Engelse 'the book that I
saw '), (2) gratis relatieve zinnen (wat ik zag), (3) sentimentele onderwerpen ([dat ik het boek zag] was een leugen),
(4) aanvullingen op werkwoorden (hij weet [dat ik het boek heb gezien]), en (5) complementclausules aan
voorzetsels (voor (het feit) [dat ik het boek heb gezien]). Onze kennis over (1-5) en de relatie
onder hen over (i-iii) is nogal fragmentarisch en is gebaseerd op gegevens van kleine corpora-datering
vóór 1923.
In dit project wil ik eerst een synchrone documentatie aanbieden van (1-5) over (i-iii) met data naar
worden getrokken uit gesproken corpora die na 2000 zijn verzameld. Ten tweede wil ik een vergelijkend onderzoek aanbieden
syntactische analyse van (1-5) in (i-iii) tegen het raamwerk van generatieve grammatica, met uitgelokte gegevens
gebaseerd op de intuïties van moedertaalsprekers.
De documentatie en analyse van (1-5) geeft ons een dieper inzicht in de
structurele affiniteit tussen (1-5) en stellen ons in staat om het begrip genetische verwantschap te vinden tussen (iiii)
op empirische gronden.