Project

Enkel verstuiking: diagnose en behandeling

Acroniem
Enkel verstuiking
Code
160D0111
Looptijd
01-09-2011 → 31-05-2013
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Orthopaedics
    • Orthopaedics
    • Orthopaedics
Trefwoorden
enkel verstuiking diagnose behandeling
 
Projectomschrijving

De incidentie van enkel verstuikingen is vrij hoog. Daarenboven heeft een groot aantal patienten complicaties. Het doel van deze studie bestaat erin om, aan de hand van een systematische review, een overzicht te geven aan alle betrokken zorgdisciplines van de aktuele wetenschappelijke evidentie bij de conservatieve aanpak van acute enkelverstuikingen.