Project

Ontwikkeling van een orale geneesmiddelentoedieningsvorm voor katten gebruik makend van nutritionele principes

Code
179P082014
Looptijd
01-05-2014 → 31-03-2015
Financiering
Privémiddelen via IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Other chemical sciences
 • Medical and health sciences
  • Nutrition and dietetics
  • Biomarker discovery and evaluation
  • Drug discovery and development
  • Medicinal products
  • Pharmaceutics
  • Pharmacognosy and phytochemistry
  • Pharmacology
  • Pharmacotherapy
  • Toxicology and toxinology
  • Other pharmaceutical sciences
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal production
  • Food sciences and (bio)technology
Trefwoorden
orale geneesmiddel toedieningsvorm
 
Projectomschrijving

Orale toediening van geneesmiddelen aan katten is een probleem omdat farmaceutische formuleringen niet ontworpen zijn voor spontane opname door katten, maar eerder voor al of niet geforceerde toediening van pillen of vloeistoffen door de eigenaars. De moeilijkheid om dit doeltreffend te doen heeft als gevolg dat de therapietrouw, biologische beschikbaarheid en de klinische uitkomst niet betrouwbaar zijn. Dit gaat tevens gepaard met gevoelens van frustratie, angst en schuld bij de eigenaars. Gezien het stijgend belang van katten als gezelschapsdieren, is er nood aan betere toedieningsvormen die spontaan door katten worden opgenomen.

Het doel van dit onderzoeksproject is om de haalbaarheid na te gaan van een combinatie van voeding- en farmaceutische technologieën als basis voor een nieuwe formulering specifiek ontworpen voor orale toediening van geneesmiddelen aan katten. Deze nieuwe formulering zou de spontane inname en aflevering van de juiste dosering voor farmacologisch en klinisch effect bewerkstelligen.