Project

Bidirectionele kennisoverdracht tussen het toegepast onderzoeksdomein van het procesmodelleren en het theoretische referentiedomein van de cognitieve psychologie