Project

De bacteriële populaties geassocieerd met Populus tremula x alba wildtype en 2 lijnen gemodificeerd voor een lagere lignine productie: genotypische en fenotypische karakterisering en hun potentieel in het verhogen van de biomassaproductie

Code
3G032912
Looptijd
01-01-2012 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Microbiomes
    • Plant biochemistry
Trefwoorden
populier lignine bacteriële populaties
 
Projectomschrijving

De doelstelling van dit project is na te gaan welke bacteriele populaties aanwezig zijn in populier, al dan niet genetisch gewijzigd voor lage ligninehoeveelheid. Een lagere hoeveelheid lignine in de plantencelwand verbetert de houtkwaliteit voor een reeks toepassingen. Bacterien die met planten geassocieerd leven hebben een belangrijke rol in groei en ontwikkeling van de plant.