Project

Maaltijden op school: voedingskwaliteit van brooddozen en toegankelijkheid van schoolmaaltijden voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie

Code
174W05622
Looptijd
20-12-2022 → 20-12-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Consumer behaviour
  • Medical and health sciences
    • Health promotion and policy
    • Preventive medicine
Trefwoorden
schoolmaaltijden schoolmaaltijden voedselkwaliteit maatschappelijkl kwestbare situatie brooddozen school
 
Projectomschrijving

het doel van het onderzoek is:

*  Organiseren van een stuurgroep i.k.v. samenwerking en afstemming rond dit project

-        Aanvraag ethische goedkeuring en recrutering scholen en ouders

-        Registratie van de inhoud van de brooddozen en analyse van de verzamelde data

-        In kaart brengen van strategieën/interventie in binnen- en buitenland omtrent de toegankelijkheid en beschikbaarheid van schoolmaaltijden voor mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties, met aandacht voor de (kosten)effectiviteit, succesfactoren, knelpunten en randvoorwaarden

-        In kaart brengen van de toegankelijkheid van schoolmaaltijden voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie

-        Uitschrijven van een rapport met een voorstelling van de resultaten en aanbevelingen voor mogelijk toe te passen strategieën in Vlaanderen.

Het onderzoek levert gegevens op over de samenstelling van de brooddoos van kinderen in de Vlaamse basisscholen (6 tot 12 jaar), de beïnvloedende factoren van de inhoud van de brooddoos en tenslotte een eindrapport met aanbevelingen van mogelijke interventies en strategieën voor Vlaanderen.