Project

Studie van de conformatie van polyproline sequenties en hun interactie met biomoleculaire doelwitten gebruik makend van fluor merkers en NMR spectroscopie

Looptijd
01-01-2015 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Organic chemistry
Trefwoorden
fluor merkers NMR spectroscopie polyproline sequenties biomoleculaire doelwitten
 
Projectomschrijving

Proline-rijk of polyproline regio's spelen een belangrijke rol in de biologie, vaak betrokken bij proteinprotein interacties die celsignalering of genregulatie bemiddelen. Gewoonlijk in wanordelijke eiwitdomeinen wordt de karakterisering door middel van NMR-spectroscopie vaak gehinderd door het ontbreken van een amide proton Pro residuen en de lage resolutie tussen de resonanties van de verschillende groepen. De anders zo krachtig vermogen van NMR residu specifieke informatie sonde wordt dan ook verloren. Wij stellen gefluoreerde proline (FPro) residuen te introduceren, gebruikmakend van zowel de 19F spinlabel sterke gevoeligheid voor moleculaire omgeving en de aanzienlijke verstoring ontstaat van 1H en 13C chemische verschuivingen in het residu. Door rekening te houden verschillende mogelijke mono- en difluorinaed FPros willen wij een strategische benadering die NMR herstelt als een instrument om de conformationele en dynamische eigenschappen van prolinerijke peptidensequenties studie vast te stellen. Het onderzoek omvat zowel de organische synthese van nieuwe gefluoreerde proline residuen en de beoordeling van de conformationele en dynamisch gedrag ten opzichte van natief proline. Naast de ontwikkeling van de methodiek, zal onze aanpak direct worden aangebracht op een biochemische case study. Hier zal het effect van fosforylering op Ser conformationele landschap van een prolinerijke modelpeptide nabootsen van de retinezuur receptor nucleaire worden onderzocht, een studie betreffende hormoon gemedieerde genregulatie begrijpen.