Project

Cultuurdeelname in Vlaanderen: cultuurpublieken, cultuurbeleving en attitudes

Looptijd
01-10-2008 → 30-09-2011
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Applied sociology
  • Policy and administration
  • Social psychology
  • Social stratification
  • Social theory and sociological methods
  • Sociology of life course, family and health
  • Other sociology and anthropology
Trefwoorden
sociale stratificatie cultuurdeelname non-respons
 
Projectomschrijving

Doel van dit onderzoek is tweeledig. Het wil enerzijds instrumenten ontwikkelen en valideren die esthetische diposities en attitudes tegenover kunst meten via (publieks)surveys. Anderzijds wil het de gemeten disposities/ attitudes in verband brengen met persoonskenmerken. Die kenmerken betreffen zowel veldspecifieke ervaringen, zoals genrespecifieke competentie/ervaring als socio-demografische variabelen, zoals leeftijd, opleiding of beroepscategorie.