Project

Naar intelligente optimalisatie en inzicht in het meerfasige productieproces van diepgevroren voorgebakken aardappelfriet, rekening houdend met variabele inkomende aardappelen, de uiteindelijke kwaliteit van de Belgische friet en proceswaterbeheer (Intelligent-FRY)

Acroniem
Intelligent-FRY
Code
179X05623
Looptijd
01-01-2024 → 31-12-2027
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Food chemistry
 • Engineering and technology
  • Sustainable and environmental engineering not elsewhere classified
 • Agricultural and food sciences
  • Food technology
  • Post harvest technologies of plants, animals and fish (incl. transportation and storage)
Trefwoorden
frieten aardappelen multitrapprocessen watermanagement procesoptimalisatie proefopzetoptimalisatie
 
Projectomschrijving

De algemene doelstelling is inzicht te verwerven in de impact van het meertrapsproductieproces van diepgevroren voorgebakken frieten op de kwaliteit van de consumeerbare Belgische frieten en de vereisten inzake waterbeheer, als functie van de variabele kenmerken van de inkomende aardappel. Dit inzicht zal worden verschaft door grondig onderzoek naar de fysisch-chemische impact van elke industriële verwerkingsstap en de toegepaste parameters, in combinatie met onderzoek naar de ontwikkeling van zeer efficiënte experimentele plannen.
Deze aanpak zal (1) toelaten om fundamenteel inzicht te verwerven in de gecombineerde rol van procesparameters en grondstofkarakteristieken op de kwaliteit van de consumeerbare Belgische friet, en (2) een generische, efficiënte experimentele ontwerpstrategie opleveren voor het optimaliseren van typische complexe meerfasige en grondstof-lotafhankelijke productieprocessen in de agrovoedingssector.

De volgende subdoelstellingen worden gedefinieerd:

1. Opstellen van een zeer informatieve, generieke experimentele planstrategie voor het optimaliseren van meertrapsprocessen afgestemd op sterk variabel inputmateriaal. Deze subdoelstelling zal toelaten te definiëren welke grondstof x procesparameter-testen moeten uitgevoerd worden om maximaal inzicht te verwerven met minimale experimentele inspanning.
2. Mechanistisch inzicht verwerven in de gecombineerde impact van verschillende verwerkingsstappen op de proceswaterhuishouding en op de moleculaire dynamiek binnen verwerkte aardappelen en hun effecten op de kwaliteit van de consumeerbare Belgische friet. Dit zal worden bereikt door de nieuwe, generieke experimentele planstrategie toe te passen op het specifieke geval van het productieproces van diepgevroren voorgebakken frieten.
3. Creëren van een generiek optimalisatie raamwerk dat toelaat om de best mogelijke procesinstellingen te vinden voor een bepaalde partij rauwe aardappelen die verwerkt moeten worden en het verkregen raamwerk implementeren in een softwarecode die gebruikt kan worden als een pilootexpertsysteem, ter vervanging van de traditionele trial-and-error aanpak.
4. Het evalueren en valideren van het pilootexpertsysteem door te streven naar het bereiken van specifieke doelstellingen voor respectievelijk geselecteerde kenmerken van de consumeerbare Belgische frieten (acrylamide niveau (ALARA niveau), vetgehalte (25% vermindering), textuur (25% verbetering), grijze verkleuring (vermindering van pyrofosfaat met 50%, terwijl de toename van verkleuring wordt beperkt) of het proceswaterbeheer (25% minder waterverbruik) voor drie partijen inkomende aardappelen.
5. Het genereren van een proof-of-concept dat het pilootexpertsysteem in staat is om het (meertraps-) pilootproductieproces van diepgevroren voorgebakken frieten te optimaliseren met betrekking tot de gehele set van beschouwde kwaliteitskenmerken van de consumeerbare Belgische frieten en het proceswaterbeheer.