Project

Ontrafelen van de dynamische wisselwerking tussen eiwitfosforylatie en O-gelinkte N-acetylglucosamine