Project

Beheer van de natuurlijke bestuivingsdienst in zoete kers

Code
3S007416
Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
    • Horticultural production
Trefwoorden
agroecologie ecosysteemdienst bestuiving wilde bijen
 
Projectomschrijving

Dit onderzoeksproject focust op de bestuiving van zoete kers door wilde bijen en andere bestuivers. Eerst wordt gekeken naar de toegevoegde waarde van de natuurlijke bestuivingsdienst in de Belgische kersenteelt. Ook zal bekeken worden hoe deze natuurlijke bestuivingsdienst duurzaam en kosten-efficiënt aangewend kan worden in de fruitteelt. Enerzijds zal dit de rendabiliteit van de landbouw ten goede komen en anderzijds de biodiversiteit en het imago van de sector.