Project

Belang en interactie van allergie , infecties en milieu-risico's voor ademhalingsproblemen in chronische lage & bovenste luchtwegaandoeningen ( AIReWAY II consortium )

Acroniem
AIREWAY II
Code
120C14A12
Looptijd
01-04-2012 → 31-12-2017
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Respiratory medicine
    • Respiratory medicine
    • Respiratory medicine
Trefwoorden
luchtwegaandoeningen
 
Projectomschrijving

De afkorting AIREWAY II (Belang en interactie van allergie, infecties en respiratoire milieurisico's bij de ontwikkeling en chroniciteit van onderste en bovenste luchtwegen) beschrijft de algemene doelstelling van dit project en bouwt voort op onze P6 / 35 AIREWAY project werd in 2007. met deze interuniversitaire samenwerking, zullen we verder ontrafelen van de cellulaire en moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen lager (astma en COPD) en de bovenste (chronische rhinosinusitis en neuspoliepen) aandoeningen van de luchtwegen, met een bijzondere aandacht voor de heterogeniteit van deze ziekten, door het combineren van moleculaire deskundigheid , muismodellen en menselijke monsters uit de verschillende partners van het consortium. Beoordeling van fundamenteel onderzoek met experimentele diermodellen worden gevalideerd door translationeel onderzoek naar waardevolle menselijke monsters. Omgekeerd zal hypotheses gegenereerd uit waarnemingen bij mensen worden getest op moleculair niveau met diermodellen in vivo en humane celculturen in vitro.