Project

Neurale correlaten van perceptueel-motorische (dys-)functie bij kinderen met obesitas

Code
01D03813
Looptijd
01-10-2013 → 17-06-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Biological and physiological psychology
  • Cognitive science and intelligent systems
  • Developmental psychology and ageing
  • Education curriculum
 • Medical and health sciences
  • Neurosciences
  • Pediatrics and neonatology
  • Neurosciences
  • Pediatrics and neonatology
  • Nursing
  • Neurosciences
  • Pediatrics and neonatology
Trefwoorden
Hersenbeeldvorming Kinderobesitas Perceptueel-motorische functie
 
Projectomschrijving

Dit onderzoeksproject zal de perceptueel-motorische (dys-)functie bij kinderen met obesitas verder documenteren a.d.h.v. specifieke motorische taken. M.b.v. geavanceerde neurologische beeldvorming zullen ook de karakteristieken van structurele en functionele netwerken in de hersenen worden onderzocht. Via een cross-sectioneel en longitudinaal (pre-post) design wordt nagegaan in hoeverre (een afgenomen) BMI, motorische gedragsmaten en structurele/ functionele kenmerken de hersenen met elkaar gecorreleerd zijn.