Project

Alliantieonderzoeksgroep: Sociale Geschiedenis (na 1750)-Netwerk

Acroniem
SocHist-Net
Code
05L00210
Looptijd
15-07-2010 → 14-07-2019
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Socio-economic history
Trefwoorden
publieksgeschiedenis
 
Projectomschrijving

De raden van bestuur van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent hebben een raamovereenkomst goedgekeurd die een structurele en verregaande samenwerking tussen beide instellingen mogelijk maakt. Een Alliantieonderzoeksgroep groepeert minstens 6 onderzoekers vanuit de UGent en vanuit VUB (en mogelijks ook vanuit hun associatiepartners). Deze onderzoekers zijn actief rondom een gemeenschappelijke onderzoekslijn.

Sociale Geschiedenis na 1750 focust op sociale verandering en koppelt geschiedenis aan hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Sociale geschiedenis vraagt bij uitstek om een geïntegreerde benadering waarbij ernaargestreefd wordt om historische omstandigheden, structuren en processen te koppelen aan menselijke agens en subjectiviteit, discours en perceptie, ideeën en praktijken. Sociale geschiedenis overstijgt de gecompartimenteerde geschiedenis – economie, politiek, cultuur – en beoogt historische synthese en interdisciplinariteit. Onderzoekslijnen zijn: (1) bewegingen, protest en strijd, (2) oorlog, crisis en maatschappij en (3) metageschiedenis en publieksgeschiedenis.