Project

Moderne pijnneurowetenschappen toegepast op chronische pijn na whiplash: Kunnen we centrale sensitisatie verminderen?

Looptijd
01-01-2017 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Orthopaedics
    • Orthopaedics
    • Orthopaedics
Trefwoorden
pijn
 
Projectomschrijving

Deze studie richt zich op het onderzoeken van de effectiviteit van een moderne neurowetenschappelijke benadering vs. evidencebased kinesitherapie op pijn, disfunctioneren en centrale sensitisatie in 120 patiënten met WAD.
De primaire uitkomstmaten zijn pijn en functionele status. Secundaire uitkomsten zijn fysiologische metingen van centrale sensitisatie en psychologische variabelen. Follow-up evaluaties zullen worden uitgevoerd 3, 6 en 12 maanden na de baselinemeting.