Project

De invloed van een vernieuwende Cognitieve Controle en Emotieregulatie Vaardigheden Training (CEST) op adolescenten die opgenomen zijn voor een depressie: een geclusterde, gerandomiseerde, gecontroleerde trial