Project

Karakterisering van ACR4 receptor kinase gemedieerde formatieve celdelingen in de Arabidopsis wortel

Code
3E006409
Looptijd
01-10-2009 → 31-12-2011
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
Trefwoorden
formatieve celdelingen wortel receptor kinase
 
Projectomschrijving

Tijdens groei en ontwikkeling hebben meercellige organismen nood aan delingen die aanzet geven tot nieuwe weefsels en organen. In planten steunt de regulatie van deze delingen enerzijds op een complexe transcriptionele regulatie, maar anderzijds werden recent verschillende ligand-receptor-gerelateerde mechanismen beschreven die verantwoordelijk zijn voor cruciale positionele informatie. In dit project wordt voorgesteld om één van die mechanismen, namelijk de ACR4-gemedieerde regulatie van formatieve delingen in de wortel van Arabidopsis thaliana, verder te karakteriseren. Ten eerste, gebruik makend van een aantal gekende factoren zal ACR4 geplaatst worden binnen of parallel met een netwerk van regulatoren. Ten tweede, met behulp van verschillende technieken zal op zoek gegaan worden naar de doeleiwitten van dit membraan-geassocieerde receptor kinase. Ten derde, een belangrijke regulerende functie van een dergelijk mechanisme wordt uitgeoefend door het ligand en gebruik makend van verschillende methodes wordt op zoek gegaan naar het ligand. Samen zullen deze drie luiken leiden tot een gedetailleerde karakteriseren van de ACR4-afhankelijke ligand-receptor signalisatie die formatieve delingen in de wortel controleert.