Project

SUrvey Netwerk voor Deep Imaging Analyse and Leren

Acroniem
SUNDIAL
Code
41T00117
Looptijd
01-04-2017 → 30-09-2021
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Astronomical and space instrumentation
Trefwoorden
data mining big data
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Hoewel Big Data in veel domeinen tegenwoordig gebruikelijk is geworden, zijn de uitdagingen om efficiënte en geautomatiseerde ontginning van de steeds groter wordende gegevenssets door nieuwe generaties data-wetenschappers te ontwikkelen, van eminent belang. Deze uitdagingen omvatten brede delen van de maatschappij, het bedrijfsleven en onderzoek. Astronomen met hun high-tech observatoria zijn historisch gezien een voorloper op dit gebied, maar het is duidelijk dat de impact in b.v. commerciële toepassingen, beveiliging, milieumonitoring en experimenteel onderzoek is immens. We willen een bijdrage leveren aan deze algemene discussie door een aantal jonge wetenschappers op te leiden op het gebied van computerwetenschappen en astronomie, met de nadruk op technieken van geautomatiseerd leren uit grote hoeveelheden gegevens om fundamentele vragen over de evolutie van eigenschappen van sterrenstelsels te beantwoorden. Hoewel deze technieken zullen leiden tot grote vooruitgang in ons begrip van de vorming en evolutie van sterrenstelsels, zullen we ook, in samenwerking met de industrie, veel algemenere toepassingen in de maatschappij bevorderen, b. in medische beeldvorming of teledetectie. We hebben een team van astronomen en computerwetenschappers, van partners uit de academische en de privésector, samengebracht om technieken te ontwikkelen voor het detecteren en classificeren van ultra-vage sterrenstelsels en resten van sterrenstelsels in een diep onderzoek van het Fornax-cluster, en de resultaten te gebruiken om te bestuderen hoe sterrenstelsels evolueren in de dichte omgeving van clusters van sterrenstelsels. Met een team jonge onderzoekers zullen we nieuwe computerwetenschappelijke algoritmen ontwikkelen die zich bezighouden met fundamentele onderwerpen in de vorming van sterrenstelsels, zoals de enorme dark matter-fracties afgeleid door theorie, en het gebrek aan gedetecteerd impulsmomentum in sterrenstelsels. De samenwerking is uniek - het zal een platform ontwikkelen voor een diepe symbiose van twee radicaal verschillende benaderingen: puur data-gestuurde machine learning en gespecialiseerde benaderingen gebaseerd op technieken ontwikkeld in de astronomie. Jonge wetenschappers die met dergelijke vaardigheden zijn opgeleid, zijn zeer gevraagd, zowel in onderzoek als in het bedrijfsleven.

 
Rol van UGent
Twee jonge wetenschappers worden tijdens hun doctoraat in Gent opgeleid. Men zal gedetailleerde numerieke simulaties uitvoeren van de vorming en evolutie van dwergstelsels in een clusteromgeving. Deze student zal nauw samenwerken met andere PhD's gevestigd in de computerwetenschappelijke knooppunten van dit netwerk die nieuwe technieken ontwikkelen om simulaties met data te vergelijken. De tweede promovendus zal multi-golflengtegegevens van de Fornax-cluster gebruiken, variërend van röntgenstraling tot radiowaarnemingen. Deze gegevens zijn afkomstig uit lopende en toekomstige onderzoeken van de Fornax-cluster (de Fornax Deep Survey, de MeerKAT Fornax HI-enquête). De student zal nieuwe algoritmen gebruiken om vage structuren en objecten in de data te detecteren. Beide studenten zullen gegevens en methoden produceren die toekomstige toepassingen zullen vinden buiten de directe reikwijdte van dit ITN.
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.