Project

Anders bij terugkeer? Een vergelijking van de re-integratie en recidive bij seksuele en niet-seksuele delinquenten bij hun invrijheidstelling uit de gevangenis in België