Project

De analyse van antropogene en klimaatsgerelateerde veranderingen in de verspreiding van diepzeenematoden op basis van een multidisciplinaire aanpak

Code
01P08518
Looptijd
01-03-2019 → 07-11-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Conservation and biodiversity
Trefwoorden
antropogene klimaatsgerelateerde veranderingen diepzeenematoden
 
Projectomschrijving

De diepe zee is de grootste habitat op aarde en bedekt tot 70% van de zeebodem. Deze omgeving is echter nog steeds slecht bekend en onderbelicht, gedeeltelijk vanwege de grootsheid en de moeilijke bereikbaarheid. Momenteel wordt de diepe zee bedreigd door verschillende antropogene activiteiten, zoals vissen en exploitatie van minerale hulpbronnen, naast de effecten van klimaatverandering. Het begrijpen van de diepzee-biodiversiteit is van groot belang om te begrijpen hoe deze effecten kunnen worden beperkt om deze omgeving te behouden. Daarom stelt ons onderzoek een interdisciplinaire aanpak voor om de wereldwijde en regionale verspreiding van soorten patronen, de connectiviteit van de populatie, hun drijvers en de trofische niches van soorten te ontrafelen. We willen onderzoeken hoe nematoden, als het meest voorkomende en diverse metazoa-taxon in de afgrond, worden gedistribueerd en hoe hun verspreiding verband houdt met veranderingen in het milieu en fysieke barrières. Daarnaast willen we ook onderzoeken waarom nematoden succesvol zijn in de diepe zee en hoe ze gedijen in deze voedselarme omgeving. Ons onderzoek combineert modellering met moleculaire technieken. Ten eerste zullen we de regionale en wereldwijde verspreiding van soorten modelleren. Vervolgens zullen we gebruik maken van moleculaire benaderingen (populatiegenetica) om te onderzoeken hoe regionale milieudrivers en fysieke barrières of routes de verspreiding van soorten beïnvloeden. Ten slotte zullen we, met behulp van de sequentietechnieken van de volgende generatie, onderzoeken hoe gespecialiseerde nematoden zich in voedingsstrategieën bevinden.