Project

Het Tiende Probleem van Hilbert en diophantische verzamelingen

Code
3E003707
Looptijd
01-10-2007 → 30-09-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Algebra
    • History and foundations
Trefwoorden
diophantische verzamelingen (on)beslisbaarheid recursief opsombaar
 
Projectomschrijving

Het Tiende Probleem van Hilbert gaat over de (on)beslisbaarheid van diophantische vergelijkingen. Eén van de velden die we bestuderen zijn functivelden over valuatievelden in karakteristiek 0. Onder bepaalde voorwaarden op de valuatie en de Galois cohomologie kunnen we onbeslisbaarheid aantonen. Verder onderzoeken we of diophantische verzamelingen recursief opsombaar zijn voor bepaalde veeltermringen, bijvoorbeeld over een getallenveld.