Project

Opheldering van metabolische pathways in bioenergiegrassen: maïs als modelsysteem