Project

Creatie van lokaal toegevoegde waarde door middel van kennisoverdracht in cacao en chocolade verwerking

Acroniem
13v49014
Code
13V49014
Looptijd
01-05-2014 → 31-12-2014
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Other chemical sciences
 • Medical and health sciences
  • Nutrition and dietetics
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal production
  • Food sciences and (bio)technology
Trefwoorden
kakao verwerking
 
Projectomschrijving

Mycotoxinecontaminaties komen wereldwijd voor en vormen een van de meest uitdagende en prominente bedreigingen voor de voedselveiligheid. In termen van blootstelling en ernst van chronische ziekten, met name kanker, lijken mycotoxinen op dit moment een hoger risico te vormen dan antropogene contaminanten en pesticiden. Ze hebben ernstige gevolgen voor de landbouweconomieën van veel landen, bemoeilijken of zelfs verhinderen handel, verminderen de productie van dierlijke en dierlijke producten en beïnvloeden de volksgezondheid. Tussen 25% en 50% van alle grondstoffen, met name stapelgewassen, zijn besmet met mycotoxinen. In ontwikkelingslanden gebeurt monitoring en handhaving (volgens EU- of VS-wetgeving) slechts af en toe wanneer grondstoffen zoals aardnoten en koffie bestemd zijn voor export, terwijl ze meestal worden genegeerd voor lokale goederen. Landbouwgrondstoffen met inferieure kwaliteit worden voor lokaal gebruik bewaard, wat resulteert in nadelige en zelfs dodelijke gezondheidseffecten. Gelukkig groeit het bewustzijn over het mycotoxineprobleem in verschillende ontwikkelingslanden. Deze training was bedoeld om de cursisten te leren een belangrijke analytische methode te hanteren voor mycotoxine-analyse in voedsel en voer. Dit gebeurt door praktische oefeningen aan het Laboratorium voor Voedselanalyse, Universiteit Gent. Bovendien zal het bewustzijn over het mycotoxineprobleem in ontwikkelingslanden verder worden verbeterd door de cursisten theoretische lessen te bieden die door verschillende deskundigen worden gegeven over de verschillende aspecten van de mycotoxinekwestie.