Project

Een geïntegreerde sediment export kwantificering aanpak voor duurzame agro-ecosystemen beheer

Code
3E010421
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Geomorphology and landscape evolution
  • Remote sensing
  • Soil chemistry
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural land management and planning
  • Forestry management and modelling
Trefwoorden
Vingerafdrukken modellen radiometrische dateringsmethoden landgebruik gebaseerd tracers
 
Projectomschrijving

Bodemerosie en transport van sediment en verontreinigende stoffen zijn belangrijke uitdagingen voor voedselzekerheid en waterkwaliteit. Om export van sedimenten te beheersen, moeten verbeterde herstelprogramma's worden geïmplementeerd. Om deze kritische kennislacunes op te vullen stel ik een ensemble-techniek voor die het gebruik van sediment fingerprinting combineert met datering via radionucliden en teledetectie. Dit project zal zich richten op het testen en ontwikkelen van krachtige tracers voor specifiek landgebruik, zoals Compound Specific Stable Isotopes (CSSI) en Environmental-DNA (eDNA). Hierdoor kan de herkomst van sedimenten beter worden gekwantificeerd via het verzamelen en dateren van sedimentkernen in depositiezones. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in twee contraterede stroomgebieden met verschillende geschiedenis en veranderingen in landgebruik om de effectiviteit van de benadering te testen: i) Isabena stroomgebied (Spanje), representatief voor gebieden met een afname van sedimentexport als gevolg van het verlaten van het land, en ii) Kihira stroomgebied (DR Congo), representatief voor intensief niet duurzaam gecultiveerde gebieden met toenemend export van sedimenten. Door deze twee stroomgebieden te combineren en state-of-the-art analyses en methoden toe te passen, zal ik in staat zijn om de belangrijkste drijvende factoren van historische en huidige erosie te evalueren en de effecten van menselijk management en klimaatverandering te voorspellen.