Project

Techno-economische analyse van de thermochemische omzetting van residuen uit de rietsuikerproductie naar biobrandstoffen in Cuba.

Code
01W02213
Looptijd
01-10-2013 → 30-09-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Condensed matter physics and nanophysics
  • Engineering and technology
    • Automotive engineering
Trefwoorden
biobrandstoffen pyrolyse Cuba biomassa suikerriet valorisatie van landbouw- en bioraffinageresiduen
 
Projectomschrijving

In dit onderzoek wordt de technische en economische haalbaarheid geanalyseerd van de omzetting van bagasse en aanverwante landbouwresiduen, gevormd tijdens suikerrietproductie en –raffinage, naar biobrandstoffen middels snelle pyrolyse en dit specifiek ter implementatie in Cuba. De bedoeling is te komen tot een vloeibare brandstof aanwendbaar in hoog-efficiente boilers en dieselmotoren en tot een ontkoppeling van brandstofproductie en –aanwendig.