Project

In situ karakterisering van nucleatie, groei en sintergedrag van metaal nanodeeltjes gesynthetiseerd via atomaire laag depositie met scanning probe en x-straal technieken