Project

BEETOX

Code
160E23A11
Looptijd
31-12-2011 → 31-12-2013
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
Trefwoorden
honingbij
 
Projectomschrijving

Het BEETOX project speelt in op een verzoek van de bijenteelt sector dat in 2009-2010, geconfronteerd werdt met veel verliezen van honingbij kolonies. Uit latere analyses blijkt dat deze kolonies een invertsuikersiroop bieten met een hoge concentratie van HMF werden gevoed tijdens de winter. Gegevens uit de literatuur zijn beperkt, maar verschillende auteurs bevestigen het schadelijke effect van HMF op de gezondheid van bijen. Op dit moment betekent het gebrek aan toxicologische referentiegegevens dit het niet toelat een limiet te maken voor definitieve maatregelen die het probleem zouden tegen gaan.